Podešavanja kolačića
Koristimo kolačiće da bismo vam ponudili najbolje moguće iskustvo na veb lokaciji. Ovo uključuje kolačiće koji su neophodni za rad sajta i za kontrolu ciljeva naše komercijalne kompanije, kao i one koje se koriste samo u anonimne statističke svrhe, za podešavanja pogodnosti ili za prikaz personalizovanog sadržaja. Možete sami da odlučite koje kategorije želite da dozvolite. Imajte na umu da na osnovu vašeg Podešavanja možda više ne pružaju sve funkcije sajta. Dodatne informacije možete pronaći u našoj stranici Zaštita podataka.
Detalji
Detalji
Detalji
Auto Oglasi - Polovni Automobili
+ Dodaj Oglas
Pretraga
Uslovi korišćenja

Korišćenjem sajta  Autobazar24.rs, na kojem se isklučivo prodaju Polovni Automobili, auto delovi, kamioni kao i razni drugi artikli, korisnik potvrđuje da razume sve uslove korišćenja i prihvata ove uslove korišćenja.

Datum ovih Uslova korišćenja je vreme svake interakcije korisnika sa Autobazar24.rs sajtom. Korisnik ovim potvrđuje saglasnost sa svim pravilima ovih uslova korišćenja. Ako korisnik ne pristaje na proviziju ovih uslova korišćenja, korisnik nema pravo da prima usluge sajta Autobazar24.rs.

  1. Generalne informacije

   1. Ovo su uslovi korišćenja veb stranice usluge Autobazar24, kojom upravlja domen Autobazar24.rs Conglomerate (privatno).
    Autobazar24.rs je veb lokacija koja nudi komunikacionu platformu za besplatno postavljanje kratkoročnih malih oglasa za korišćena i nova vozila,delove i sl. (u daljem tekstu sajt).
   2. Kompanija nudi korisnicima mogućnost objavljivanja informacija o proizvodima/uslugama putem veb stranice sa namerom da ih kupe ili prodaju drugim korisnicima.
   3. Korisnici ove veb stranice mogu biti svako ko ima najmanje 18 godina i poslovno sposoban, bilo fizičko lice ili organizaciona jedinica, koji je saglasan da koristi veb stranicu u skladu sa pravilima ovih uslova korišćenja (u daljem tekstu korisnik) .
   4. Sve transakcije se odvijaju direktno između korisnika. Dakle, kompanija nije uključena ni u kakve transakcije, već samo pruža platformu za trgovanje za postavljanje oglasa.
  2. Postavljanje oglasa

   1. Proverite i ispravite svoju reklamnu kopiju zbog pravopisnih i drugih grešaka (ovo ne menja značenje ili ton oglasa);
   2. Premestite oglase u druge kategorije na stranici ako su prikladnije;
   3. Sajt može odbiti objavljivanje ako oglasi nisu relevantni za odabrano odeljenje ili nisu u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Štaviše, administratori i moderatori zadržavaju pravo da ograniče broj reklama od strane pojedinačnog korisnika bez objašnjenja radi pogodnosti posetilaca sajta.
   1. Autobazar24 nudi korisnicima mogućnost postavljanja oglasa na sajt nakon što popune poseban formular sa parametrima robe ili usluga koje se nude.
   2. Korisnik ima pravo da se registruje na sajtu za dobijanje dodatnih usluga popunjavanjem obrasca. Mora se navesti prava adresa e-pošte kojoj samo korisnik ima pristup i mora se kreirati lozinka za korisnika. Korisnik tada dobija e-poštu koja potvrđuje registraciju.
   3. Korišćenje usluga koje nudi Sajt, kako registrovanih tako i neregistrovanih korisnika, predstavlja prihvatanje Uslova korišćenja i obavezu poštovanja pravila Sajta.
   4. Korisnik je odgovoran za sve aktivnosti koje obavlja preko svoje e-mail adrese i lozinke. Korisnik ima pravo da koristi usluge sajta samo pristupom sa sopstvenom adresom e-pošte i lozinkom.
   5. Korisnik mora, koliko je to moguće, da obezbedi sigurnost svoje lozinke i ne sme je preneti trećim licima. Korisnik ima pravo da proda ili ustupi svoje podatke za prijavljivanje na sajt drugima. Korisniku nije dozvoljeno da direktno ili indirektno dozvoli trećim licima da koriste njegovu adresu e-pošte i lozinku.
   6. Korisnik mora odmah da promeni svoje podatke za prijavu ako ima razloga da veruje da su ti podaci poznati trećim licima ili da ih koriste treća lica.
   7. Da bi pružio informacije o proizvodu ili usluzi na Sajtu, Korisnik mora da obezbedi da to radi u skladu sa ovim Uslovima korišćenja i Pravilima oglašavanja i da pruži tačne i potpune informacije o proizvodu/usluzi i uslovima prodaje./ Navedite uslove i odredbe usluge. Postavljanjem oglasa za proizvod ili uslugu, korisnik potvrđuje da je ovlašćen da prodaje ovaj proizvod ili nudi ovu uslugu.
   8. Korisnik ima pravo da na sajtu ponudi bilo koju robu koju legalno poseduje po nemačkom zakonu. Korisnik mora osigurati da svi ponuđeni proizvodi ispunjavaju standarde kvaliteta propisane zakonima Republike Srbije i da se ne krše prava trećih lica.
   9. Korisnik ima pravo da nudi bilo koju uslugu postavljanjem oglasa, pod uslovom da se one sprovode u skladu sa zakonima  Republike Srbije. Korisnik garantuje da postoje sve posebne dozvole koje mogu biti neophodne za obavljanje usluge.
   10. Korisnik mora pažljivo da proveri sve informacije o dobrima/uslugama koje nudi na sajtu i, u slučaju netačnih informacija, ispravi potrebne opise robe/usluga. Ako ispravka nije izvodljiva, oglas se mora izbrisati i ponovo postaviti.
   11. Opisi roba i usluga koje pišu korisnici treba da sadrže uslove prodaje/usluge.
   12. Troškovi isporuke treba da budu navedeni u opisu proizvoda, a uslovi usluge u opisu usluge. Uslovi za prodaju/izvođenje proizvoda i usluga koje korisnici pružaju ne smeju biti u suprotnosti sa Uslovima korišćenja ili važećim zakonima Republike Srbije.
   13. Autobazar24 takođe ima pravo da odloži predstavljanje oglasa ili usluga, da im produži rok ili da ih prevremeno prekine, iz tehničkih i drugih razloga, bez obzira da li su pod kontrolom Kompanije ili ne. Sajt ima pravo da prestane da prikazuje oglas ako korisnik registruje proizvod koji krši uslove korišćenja ili važeće zakone Republike Srbije.
   14. Usluga postavljanja oglasa na sajtu Autobazar smatra se ispunjenom po objavljivanju oglasa korisnika.
   15. Moderatori mogu da menjaju oglase.
   16. Administratori i moderatori sajta imaju jednostrano pravo:
   17. Korisniku je dozvoljeno da postavi oglas koji se odnosi na određenu temu, objekat, imovinu, posao ili uslugu. Isti oglas ne sme biti postavljen u dve različite oblasti ili pod dva različita naslova.
   18. Ponude sa netačnim informacijama nisu dozvoljene u oglasima. Ovo uključuje informacije o cenama koje ne odražavaju stvarnu cenu proizvoda ili usluga koje se nude.
   19. Naslov oglasa treba da odgovara njihovom sadržaju i ne sme da sadrži nikakve lične ili kontakt podatke o korisnicima.
   20. Fotografije koje prikazuju proizvode ili usluge koje nude korisnici moraju se podudarati sa naslovom i reklamnim tekstom. Fotografije treba da predstavljaju samo namensku upotrebu.
   21. U cilju omogućavanja komunikacije između korisnika, Kompanija može da omogući ograničen pristup kontakt podacima drugih korisnika. Pravo na korišćenje IQ-a koji pružaju drugi korisnici ograničeno je ovim Uslovima korišćenja.
   22. Autobazar nije odgovoran za sadržaj oglasa ili linkova sadržanih u opisima oglasa.
  3. Informacije koje daje korisnik i koje su zabranjene

   • Vulgaran, uvredljiv rečnik;
   • Rečnik koji krši opšta pravila ponašanja;
   • Pobuna, nasilje, rasizam, ksenofobija i etnički sukobi,
   • Poziva na nasilje i nezakonite radnje;
   • Informacije koje krše prava lične ili intelektualne svojine bilo koje treće strane;
   • Informacije koje rezultiraju prevarom, dovode u zabludu ili povredu poverenja;
   • Informacije koje vode do transakcija koje uključuju ukradene ili falsifikovane proizvode;
   • Informacije koje krše prava trećih lica, bilo da su poslovna tajna ili pravo na privatnost;
   • Lične ili identifikacione podatke druge osobe bez njihove izričite dozvole;
   • Informacije koje narušavaju privatnost, čast, dostojanstvo ili poslovni ugled drugog lica;
   • Informacije koje sadrže klevetu ili pretnje;
   • Za fanove ili pornografske informacije;
   • Informacije štetne za mlade;
   • Viruse ili druge tehnologije koje mogu da naškode Sajtu, Kompaniji ili drugim korisnicima;
   • Informacije o serverima koji se smatraju nemoralnim zbog veza sa prostitucijom, lihvarstvom ili drugim stvarima suprotnim pravilima morala ili zakona;
   • Linkovi ili informacije o sajtovima koji su u istoj kategoriji sa sajtom Autobazar24;
   • Informacije koje sadrže „spam“, „piramidalne šeme“ i/ili netačne ili neželjene poslovne aktivnosti;
   • Informacije koje su diskriminatorne na osnovu boje kože, pola, nacionalnosti, veroispovesti ili drugih kriterijuma;
   • Informacije koje širi štampa;
   • Informacije koje nude okultne ili magijske usluge (npr. proricanje, magija, vradžbine i slično);
   • Informacije koje nude usluge svingerskih klubova;
   • Informacije koje sadrže ponude za modele i plesače u noćnim i striptiz klubovima;
   • Informacije koje nude zaradu preko interneta, bez adrese ili direktnog kontakta sa poslodavcem;
   • Informacije koje nude franšizne, višeslojne i mrežne marketinške aktivnosti, aktivnosti prodaje na terenu ili druge aktivnosti koje zahtevaju angažovanje drugih članova, podizvođača, pod-agenta ili pod-distributera;
   • Informacije koje sadrže samo oglašavanje i ne nude određene proizvode ili usluge;
   • Informacije koje inače na bilo koji način krše zakon.
   1. Termin „informacije“ koje pružaju korisnici označavaju informacije koje Autobazar 24 stavlja na raspolaganje korisniku ili drugim korisnicima u vezi sa korišćenjem usluga na Sajtu, uključujući objavljene informacije o proizvodima, uslugama i drugim radnjama korisnika na Sajtu. Korisnik je odgovoran za pružanje informacija, dok Kompanija obezbeđuje samo sredstva za širenje oglasa Korisnika na Internetu.
   2. Korisnici koji daju svoje lične podatke radi registracije ili obavljanja drugih radnji na Sajtu u skladu sa p.2.b) ovih Uslova korišćenja saglasni su da sajt ima pravo da koristi ove informacije u skladu sa zakonima Republike Srbije. Korisnik ovlašćuje korišćenje svog IQ i ličnih podataka u skladu sa pravilima zaštite podataka ovih Uslova korišćenja.
   3. Autobazar24 zadržava pravo da direktno kontaktira korisnike: slanjem poruka na e-mail i poštansku adresu koja je navedena u okviru procesa registracije, kao i slanjem poruka na broj mobilnog telefona Korisnika.
   4. Ne smete da postavljate informacije koje krše pravne politike Sajta, ove Uslove korišćenja ili prava trećih lica; Konkretno, ove informacije ne moraju da sadrže:
   5. Kada postavljate oglase za usluge za koje je potrebna licenca, u oglas navedite broj vaše licence i organ koji ga je izdao.
  1. Razlozi za uklanjanje oglasa

Sajt može jednostrano i bez upozorenja korisnika ukloniti reklame korisnika iz sledećih razloga:

  1. Ako je korisnik je već postavio oglas za ovaj proizvod ili uslugu;
  2. Ako su auto oglasi ili drugo postavljeni u pogrešnoj kategoriji/potkategoriji stranice;
  3. Ako se oglas pojavljuje dva puta i više/ili se ponavlja sadržaj oglasa koji je već postavljen na stranici;
  4. Naslov i/ili tekst sadrže nepotpune informacije o proizvodu/usluzi;
  5. Informacije sadržane u oglasu krše uslove korišćenja sajta i/ili zakone Republike Srbije;
  6. Informacije sadržane u oglasu su netačne;
  7. Naslov oglasa ne sadrži nikakve informacije o proizvodu/usluzi koji se nudi/traži. Primeri pogrešno napisanih naslova: „Kupite“, „Prodajte“, „Hitno“, „Jeftino!“, „Dobro“ itd.
  8. Naslov oglasa je napisan velikim slovima (naravno, prva slova naslova i vlastita imena mogu biti velika). Samo skraćenice se mogu pisati u potpunosti velikim slovima.
  9. Naslov sadrži višestruko ponovljene znake uzvika ili pitanja, tri tačke ili druge znakove koji nisu alfanumerički. Primer: "****Auto na prodaju jeftino!!!»;
  10. Naslov ili tekst sadrži nekoliko pravopisnih ili interpunkcijskih grešaka, uključujući razmake koji nedostaju;
  11. Naslov oglasa sadrži informacije o ceni proizvoda/usluge (cena mora biti naznačena u namenskom polju za unos);
  12. Naslov oglasa sadrži kontakt podatke (telefon, adresa, e-mail, link ka veb stranici, itd.).
  13. Fotografija nema jasnu vezu sa tekstom oglasa ili ne služi da ga adekvatno ilustruje.
  14. Fotografija je informativnog karaktera i sadrži informacije o i/ili kontakt podatke druge kompanije.
  15. Fotografija je lošeg kvaliteta, a prikazani objekat je neprepoznatljiv.
 1. Prava i obaveze stranaka

  1. Ne činiti ništa što bi moglo da dovede do nesrazmerno velikog opterećenja infrastrukture WEB lokacije;
  2. Da ne koristie nikakvi automatizovani programi za pristup Sajtu bez pismene dozvole Autobazar24;
  3. Da ne kopira, reprodukuje, modifikuje, distribuira ili stavlja na raspolaganje javnosti bilo koju informaciju koja se nalazi na Sajtu (osim onih koja je data korisnicima) bez prethodne pismene dozvole Autobazar-a;
  1. Moderatori i administratori sajta mogu kontaktirati, osim ako se to ne desi u direktnom kontaktu e-poštom.
  2. Imati korisničko ime slično kao i drugi članovi da biste delovali u njihovo ime.
  1. Kako bi Autobazar24 garantovao pravo na objavljivanje i pružanje informacija Korisniku, Korisnik daje sajtu opšte, trajno, neopozivo, neekskluzivno, podlicencno pravo na korišćenje, objavljivanje, prikupljanje svih informacija koje korisnik pruži, uključujući fotografije, prikazivati, kopirati, umnožavati i reprodukovati u skladu sa autorskim pravima. Korisnik zadržava sva vlasnička prava na sadržaj informacija objavljenih u oglasima. Osim toga, korisnik svim korisnicima sajta daje pravo da pregledaju informacije sadržane u postavljenim oglasima.
  2. Korišćenjem usluga Sajta, Korisnik potvrđuje da je isključivo odgovoran za sadržaj svojih reklama i da ima sva potrebna prava, licence i odobrenja koja mogu da zahtevaju za postavljanje informacija na Sajt, uključujući, bez ograničenja, sve patente, žigove, poslovne tajne i autorska prava. Pisana dozvola za korišćenje slika/podataka od osoba ili kompanija na koje to može uticati je prihvatljiva.
  3. Objavljivanjem oglasa na sajtu sa slikama bez simbola autorskih prava, korisnici se slažu sa slikom i/ili delom sajta Autobazar24 bez naknade.
  4. Korisnik se obavezuje:
  5. Korisniku je zabranjeno:
  6. Kao korisniku, nije vam dozvoljeno da koristite informacije drugih korisnika u bilo koju drugu svrhu osim transakcije sa tim korisnicima bez pismene dozvole tih korisnika. U ovom trenutku to ne uključuje lične podatke korisnika koje oni dostavljaju kompaniji radi registracije. Pristup ličnim podacima korisnika je dozvoljen samo drugim korisnicima uz pismenu dozvolu dotičnog korisnika.
  7. Sajt je dužan da ispuni svoje obaveze prema ovim Uslovima korišćenja, uključujući normalan rad Sajta i obradu neličnih podataka koje daju korisnici.
  8. Kompanija može redovno ograničiti upotrebu sajta, posebno veličinu i trajanje koje oglas može imati. Kompanija ima pravo u bilo kom trenutku da izmeni ili prekine uslugu Sajta, u celini ili delimično, sa ili bez upozorenja Korisnika, i bez preuzimanja odgovornosti za posledice toga.
  9. U cilju održavanja visokog kvaliteta Usluge, Sajt zadržava pravo da ograniči broj aktivnih reklama od strane Korisnika na Sajtu, kao i radnje koje Korisnik Sajta može da preduzme.
  10. Autobazar24 može sprečiti Korisnika da pristupi Sajtu ako Korisnik više puta krši ove Uslove korišćenja. Korisnik se smatra ponovnim prestupnikom ako ga administratori sajta dva ili više puta moraju upozoriti na ponašanje koje krši pravila sajta ili prava trećih lica. Kompanija zadržava pravo da u bilo kom trenutku izbriše ili deaktivira nalog korisnika, zajedno sa reklamama koje postavlja taj korisnik, bez obzira da li je korisnik upozoren ili ne, i bez preuzimanja bilo kakve odgovornosti za radnje korisnika ili trećih lica.
  11. Sajt ima pravo, po sopstvenom nahođenju, da odbije, izbriše ili premesti bilo koju reklamu sa Sajta zbog kršenja ovih Uslova korišćenja ili zakona Republike Srbije
  12. Autobazar24 može prodati sajt, uključujući sve usluge i sadržaj, uključujući lične podatke, nasledniku ili ga pokloniti iz drugih razloga. Na kompaniji je da li će korisnik biti obavešten o takvom prenosu.
  13. Korisnik ima pravo da podnese prigovor u vezi sa funkcionisanjem sajta putem mejla (info at autobazar24.rs), koji će biti obrađen u roku od sedam (7) radnih dana od prijema.
 2. Ograničena odgovornost kompanije:

  1. Korišćenjem usluga sajta, korisnik prihvata da sajt i njegove usluge koristi „kao što jeste“ i mora da proceni i snosi sve rizike koji proističu iz korišćenja sajta i njegovih reklama. Autobazar, i rukovodstvo, zaposleni i zastupnici nisu odgovorni za sadržaj bilo kog oglasa na Sajtu, niti za bilo kakvu štetu ili gubitke koji proističu iz bilo kog oglasa postavljenog na Sajtu.
  2. Autobazar nije organizator niti deo bilo koje transakcije između stranaka. Ovaj sajt je komunikaciona platforma koja omogućava korisnicima da postavljaju oglase, kupuju i prodaju legalne proizvode i usluge, bilo kada, bilo gde i po bilo kojoj ceni.
  3. Autobazar nema kontrolu nad tačnošću informacija datih u oglasima. Sajt nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu iz bilo koje transakcije ili bilo kakvog nedoličnog ponašanja bilo koje strane u transakciji.
  4. Sajt Autobazar nije odgovoran za ponašanje članova ili proizvode i usluge koje nude putem reklama. Sve sporove i sukobe između korisnika treba rešavati međusobno i bez uključivanja web sajta.
  5. Sajt nije odgovoran za bilo kakav neovlašćeni pristup ili korišćenje servera/ili bilo koje informacije koje su na njima uskladištene od strane korisnika, uključujući greške, viruse, trojanske konje, itd. koje se mogu preneti na ili preko Sajta drugima mogu biti prosleđene.
  6. Kvalitet, bezbednost, zakonitost i tačnost opisa proizvoda i usluga, kao i mogućnost korisnika da stvarno kupuju/prodaju proizvode/usluge su van kontrole sajta.
  7. Autobazar podstiče korisnike da budu oprezni i svesni kada koriste usluge Sajta. Korisnici moraju biti svesni da njihov sagovornik može biti maloletan ili da je preuzeo identitet druge osobe. Korišćenje usluga kompanije znači da je korisnik svestan rizika i da ih prihvata. Svestan je da sajt nije odgovoran za nedostajuće informacije ili netačne radnje drugih korisnika.
  8. Korisnik ne može pretpostaviti da je ponuda, prodaja ili kupovina proizvoda ili usluge dozvoljena i legalna samo zato što se oglas o kupovini i prodaji proizvoda ili usluga pojavljuje na našoj web stranici. Sajt se ne može smatrati odgovornim za izvršenje transakcija između korisnika Sajta. Korisnik snosi punu odgovornost da svojim postupcima ne krši zakone Republike Srbije.
  9. Ukoliko korisnik ima pravo da bude obavešten o najnovijim ponudama drugih korisnika sajta, korisnik je saglasan da ovu tvrdnju podnese samostalno i bez intervencije od strane kompanije i oslobađa kompaniju (zajedno sa svim njenim podružnicama, poslovnim partnerima, zaposlenima itd.) od svih potraživanja, obaveza, obaveza štete za gubitke, troškove i izdatke, uključujući pravne takse, poznate ili nepoznate, koji proizilaze iz ili u vezi sa bilo kojim takvim potraživanjem.
  10. Korisnik ima pravo da obavesti kompaniju o svakom kršenju njegovih prava od strane drugih korisnika koristeći sledeću adresu e-pošte: info@autobazar24.rs .Ukoliko je žalba korisnika opravdana, kompanija će ukloniti oglas koji krši prava korisnika.
  11. Sajt nije odgovoran za bilo kakve poteškoće ili propuste u obezbeđivanju dostupnosti Sajta usled nepredviđenih okolnosti ili više sile čije se posledice ne mogu izbeći ili negirati (npr. odluke nadležnih organa, radni sporovi, nezgode, opšti propust komunikacionih sistema itd.). Ukoliko dođe do nekog od navedenih slučajeva, korisnik je dužan da se potrudi da ispuni svoje obaveze.
  12. Kompanija nije odgovorna za bilo kakav kvar na sajtu koji je rezultat tehničkih nedostataka u hardveru ili softveru.
  13. Ni u kom slučaju Autobazar, njegovo rukovodstvo, zaposleni i zastupnici neće biti odgovorni za bilo kakvu direktnu, indirektnu, slučajnu ili namernu štetu i kaznenu štetu (čak i ako je Sajt obavešten o mogućnosti takve štete) koja proističe iz upotrebe Sajt i njegove usluge od strane korisnika, uključujući, ali ne ograničavajući se na, slučajeve štete nastale upotrebom ili zloupotrebom sajta i njegovih usluga.
  14. Ništa u ovim Uslovima korišćenja neće se tumačiti kao uspostavljanje, između Korisnika i Sajta, bilo koje agencije, partnerstva, odnosa u zajedničkim aktivnostima, ličnog radnog odnosa ili bilo kog drugog odnosa koji nije izričito pomenut u ovim Uslovima korišćenja.
 3. Uslovi korišćenja i prestanak usluga sajta:

  1. Ovi Uslovi korišćenja stupaju na snagu nakon što Korisnik unese svoju e-mail adresu, bilo da se registruje ili objavi reklame u kojima Korisnik promoviše svoje proizvode ili usluge, ili u obavljanju drugih radnji na Sajtu, a zatim nastavljaju na neodređeno vreme.
  2. Korisnik ima pravo da u bilo kom trenutku prekine registraciju na sajtu i da izbriše svoj korisnički nalog jednostrano i bez upozorenja i objašnjenja.
 4. Promene Uslova korišćenja

  1. Kompanija zadržava pravo da promeni ove Uslove korišćenja objavljivanjem promena na Sajtu. Sve takve promene Uslova korišćenja će se primenjivati i na nove i na registrovane korisnike kada budu postavljene na Sajtu.
 5. Zaštita podataka:

  1. Sve informacije uskladištene u datotekama oglasa na Sajtu dostupne su javnosti, sa izuzetkom lozinki koje pristupaju ličnom delu korisnika i informacija sadržanih u ovoj ličnoj oblasti.
  2. Lični podaci dobijeni prilikom registracije na sajtu neće biti prosleđeni trećim licima bez saglasnosti korisnika, osim u situacijama u kojima to zahteva pravna situacija Republike Srbije.
  3. Lične podatke korisnika Sajt će koristiti u svrhe navedene u ovim Uslovima korišćenja.Za više detalja pročitajte zaštita podataka.
 6. Druga viđenja:

  1. Sistemske poruke sa sajta koje se odnose na oglase korisnika šalju se na imejl adresu koju je korisnik naveo prilikom postavljanja oglasa na sajt. Ukoliko Korisnik odbije da prima takve poruke, Korisnik ima pravo da ukloni takve poruke sa Sajta.
  2. Informativne poruke se objavljuju na sajtu za širu javnost /ili šalju putem elektronske pošte onima koji su pristali da primaju ove poruke.
  3. Članovi mogu da odustanu od primanja poruka sajta na svoju adresu e-pošte u bilo kom trenutku koristeći funkciju „otkaži pretplatu“ koja je uključena u svaku primljenu poruku.
  4. Ako postoje bilo kakvi sporovi između ili u vezi sa bilo kojom stranom koji su regulisani ovim Uslovima korišćenja, treba ih rešiti pregovorima. Ako bilo koji spor, kontroverza ili potraživanje proistekne iz ili u vezi sa ovim Uslovima korišćenja, uključujući njihovo izvršenje, kršenje, raskid ili nevažećim, svaki spor koji se ne može rešiti pregovorima rešavaće sudovi u skladu sa važećim zakon.
  5. Ako sud proglasi bilo koju klauzulu ovih Uslova korišćenja nevažećom ili neprimenljivom, to neće uticati na valjanost bilo koje druge klauzule ovih Uslova korišćenja.

Autobazar 24 - Polovni automobili Srbija

Autobazar - Polovni automobili
Autobazar - 24 - Polovni automobili, auto oglasi za polovne i nove automobile u Srbiji. Kupite i prodajte sigurno vaš auto uz Autobazar
Partnerlinks:    Škoda servis   Autobazar EU   Rent A Car
Copyright © 2009 - 2024 Autobazar 24 .
Sva prava zadržana. Spoljašnji označeni žigovi pripadaju odgovarajućim vlasnicima, Autobazar 24.
 
Info
...
Ok